Català

CURSOS DE CATALÀ A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Aquests cursos de català estan enfocats a preparar les proves dels certificats A2, B1, B2, C1 i C2 d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, els quals s’han adaptat, des del 2011, als nivells comuns de referència per a l’avaluació de llengües modernes del Consell d’Europa.

Els certificats de coneixements generals de llengua catalana són els següents:

a) Certificat de nivell A2 (nivell bàsic)

Acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet desenvolupar amb autonomia una activitat comunicativa bàsica, però suficient, pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

b) Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Acredita un domini d’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a la família i a l’oci.


c) Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional del parlant.

d) Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

Acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l’expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li permet expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat notables, i amb un ús controlat d’estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.


e) Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

Acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge, reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.

La inscripció es pot fer a l’oficina del Consell Insular (davant la Catedral) o al Centre d’autoaprenentatge de català de la Casa de Cultura (2n pis).

 
Al CEPA Ciutadella només es preparen aquestes proves. Ni els exàmens ni la titulació oficial depenen de l’escola. Per la qual cosa, a final de curs, el CEPA només pot oferir un certificat d’assistència. Els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 els expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.


La duració dels cursos és de nou mesos, d’octubre a juny. L’enfocament, el ritme i la programació de les classes pot variar en funció de les dates de les convocatòries oficials d’exàmens. 

Català A1 (català per a no catalanoparlants)


Els cursos de català per a no catalanoparlants estan pensats per a persones no catalanoparlants que volen aprendre la nostra llengua. No estan enfocats a preparar cap prova (de fet no hi ha cap certificat acreditatiu d’aquest nivell). Es treballa principalment el vocabulari i el llenguatge oral.

 Català A2


En aquest curs es treballa bàsicament l’expressió oral, així com també es fan pràctiques de comprensió oral i escrita. L’expressió escrita no és una àrea prioritària en aquest curs, tot i que també es treballa.

Estructura i valoració de la prova:

 ·      Àrea 1:Comprensió oral (20 p.)

·      Àrea 2: Comprensió lectora (20 p.)

·      Àrea 3: Expressió escrita (15 p.)

·      Àrea 4: Expressió oral (45 p.)

 


 

Català B1

 Estructura i valoració de la prova:

·      Àrea 1: Comprensió oral (20 p.)

·      Àrea 2: Comprensió lectora (20 p.)

·      Àrea 3: Domini pràctic del sistema lingüístic (15 p.)

·      Àrea 4: Expressió escrita (20 p.)

·      Àrea 5: Expressió oral (25 p.)

 


 

Català B2

Estructura i valoració de la prova:

·      Àrea 1: Comprensió oral (15 p.)

·      Àrea 2: Comprensió lectora (15 p.)

·      Àrea 3: Domini pràctic del sistema lingüístic (15 p.)

·      Àrea 4: Expressió escrita (30 p.)

·      Àrea 5: Expressió oral (25 p.)


 

 Català C1

Estructura i valoració de la prova:

·      Àrea 1: Comprensió oral (15 p.)

·      Àrea 2: Comprensió lectora (15 p.)

·      Àrea 3: Domini pràctic del sistema lingüístic (15 p.)

·      Àrea 4: Expressió escrita (30 p.)

·      Àrea 5: Expressió oral (25 p.)

 


 

Català C2

Estructura i valoració de la prova:

·      Àrea 1: Comprensió oral (10 p.)

·      Àrea 2: Comprensió lectora (10 p.)

·      Àrea 3: Domini pràctic del sistema lingüístic (20 p.)

·      Àrea 4: Expressió escrita (35 p.)

·      Àrea 4: Expressió oral (25 p.)


Per completar la formació i els estudis de llengua catalana i per fer consultes relacionades amb la llengua, podeu visitar el Centre d’autoaprenentatge de català, ubicat al segon pis de la Casa de Cultura (dalt la Biblioteca Municipal). Us podran atendre  als matins de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h,  i als capvespres els dimarts, dijous i divendres 16 a 19h.

Comments are closed.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies